Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Horáček
Další názvy
    The finds of Early Kenozoic fauna in Bohemian Karst and their significance for morphogenetic development
    Zlatý kůň (Variant.)
Autor
    Horáček, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Knihovna České speleologické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 36
Strany
    s. 40-48
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Knih. Čes. speleol. Společ.
Předmětová skupina
    komunita
    kras
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    morfogeneze
    neogén
    paleolimnologie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    speleotém
    terasa
    Vertebrata
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Koněprusy (Beroun)
    Srbsko (Beroun)
    Suchomasty (Beroun)
Klíčové slovo
    Českém
    Fauny
    Krasu
    Mladocenozoické
    Morfogeneze
    Nálezy
    Oblasti
    Poznání
    Této
    Význam
Abstrakt (anglicky)
   Late Cenozoic faunal evidence obtained from the Bohemian Karst area is reviewed with a particular attention to the lithogenetic situation and biostratigraphical significance in respective finding site. As a direct relation with some karstogenetic events and/or fluviale accumulation was discovered in more faunal localities, a possibility do arises to date just those lithogenic events by means of the biostratigraphical analysis of the faunal evidence obtained
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012