Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
Další názvy
    Stray finds of leaf-shaped points from Bohemia and Moravia
Autor
    Nerudová, Z.
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Archeologické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. LIII, č. 2
Strany
    5
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Bohemia
    Leaf-shaped points
    Moravia
    raw materials
    szeletian
Klíčové slovo
    Čech
    Hrotů
    Listovitých
    Moravy
    Nálezy
    Ojedinělých
Abstrakt (česky)
   V publikaci jsou popsány ojedinělé nálezy listovitých hrotů z Brna-Líšně a Jaroslavi (okr. Pardubice). Jsou zmíněny i další (již dříve zveřejněné) sporadické nálezy listovitých hrotů v Čechách. Nálezy listovitých hrotů v Čechách by mohly signalizovat sporé zásahy szeletienu.
Abstrakt (anglicky)
   There are described stray finds of leaf-shaped points in Brno-Líšeň and in Jaroslav (Pardubice district). Besides them, there are mentioned others already published leaf-shaped points from Bohemia. The finds of leaf-shaped points in Bohemia could sign rare influences of Moravian Szeletian.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012