Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
Další názvy
    Pleistocene and Holocene faunal remains from excavations of Josef Skutil in the Moravian Karst.
Autor
    Nývltová Fišáková, Miriam
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2002
Zdrojový dokument - monografie
    Prehistorické jeskyně
Výraz tezauru
    Holocene
    Moravian Karst
    Pleistocene
    Veterbrate
Klíčové slovo
    Fauny
    Holocení
    Josefa
    Krasu
    Moravském
    Nálezy
    Pleistocenní
    Skutila
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Vyhodnocení fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu.
Abstrakt (anglicky)
   Evaluation of the fauna from excavations of Josef Skutil in Moravian Karst
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012