Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Miriam Nývltová-Fišáková
Další názvy
    Pleistocene and holocene faunal finds from some caves in Moravian Karst
Autor
    Nývltová-Fišáková, Miriam
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 43-45
Rok
    2001
Poznámky
    2 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    Gastropoda
    geologie regionální
    jeskyně
    kosti
    kras
    kvartér
    taxonomie
    Vertebrata
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    24-23
    24-41
    Fauny
    Holocenní
    Jeskyní
    Krasu
    Moravského
    Nálezy
    Některých
    Pleistocenní
    Protivanov
    Vyškov
Abstrakt (anglicky)
   Faunal remains froms several caves in Moravian Karst were studied. Bones of reindeers, wolves, cave bears, cave hyenas, horses and bisons have been distinguished within the framework of Pleistocene fauna. Remains of deers, hares, foxes, badgers, wild cats, lynxes, beavers, bisons and livestock belong to the Holocene. The caves were settled by magdalenian people, the animal remains survived as bag rests and were commonly crushed. Holocene faunal remains were not crushed with certain exceptions from the Rytířská cave. The youngest faunal assemblage contains species living in the region recently or not long ago
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012