Podrobnosti záznamu

Název
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
Údaj o odpovědnosti
    Karel Diviš, Ctirad Sviták = Ctirad Sviták
Další názvy
    Finds of re-deposited Lower Badenian sediments in Troubsko-area
Autor
    Diviš, Karel
    Sviták, Ctirad
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Strany
    s. 15-16
Rok
    1999
Poznámky
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    autochton
    baden
    Foraminifera
    jíl
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    miocén
    Ostracoda
    redepozice
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Troubsko (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-34
    Ivančice
    Nálezy
    Redeponovaných
    Sedimentů
    Spodnobadenských
    Troubska
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012