Podrobnosti záznamu

Název
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
Další názvy
    National Earth sciences bibliography
Autor
    Breiterová, Hana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    3
Rok
    2011
Výraz tezauru
    geology, bibliography, databases, applied informatics, cooperation
Klíčové slovo
    Bibliografie
    GeoLib
    Geovědní
    Národní
Abstrakt (česky)
   Výsledkem řešení projektu Národní geovědní bibliografie je vytvoření nové informační infrastruktury v oblasti věd o Zemi. Tato infrastruktura vznikla využitím dat pro Registr informací o výsledcích (RIV) a další publikační činnosti pracovníků významných organizací zabývajících se vědami o Zemi a jejich spojením s Geologicko-mineralogickou bibliografií ČR zpracovávanou v knihovně ČGS. Propojení dosud samostatných databází umožní uživateli získat informace v jednotném informačním rozhraní. Systém současně vytvořil dobré prostředí pro dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi organizacemi čistě výzkumnými, vzdělávacími a servisními, které se zabývají vědami o Zemi.
Abstrakt (anglicky)
   National Earth sciences bibliography
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014