Podrobnosti záznamu

Název
    Nástin tektonické stavby severní části Moravského krasu (24-23 Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Vojtěch Dvořák, Rostislav Melichar
Další názvy
    The outline of tectonic structure of the northern part of the Moravian Karst
Autor
    Dvořák, Vojtěch
    Melichar, Rostislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 9
Strany
    s. 51-54
Rok
    2002
Poznámky
    3 obr., 21 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2001.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    brněnský masiv
    devon
    geologie regionální
    granodiorit
    karbon-spodní
    kras
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    neotektonika
    vrásnění variské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravský kras
Klíčové slovo
    24-23
    části
    Krasu
    Moravského
    Nástin
    Protivanov
    Severní
    Stavby
    Tektonické
Abstrakt (anglicky)
   The tectonic development of the northern part of the Moravian Karst can be divided into three phase at least. The oldest phase is documented by three ductile shear zones (west of Vavřinec village, south of sloup village and at the eastern margin of the Moravian Karst). The younger tectonic phase is marked by kink bands and the last phase led toorigin of axial culmination in lineation trends
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012