Podrobnosti záznamu

Název
    Nástroje pro prezentaci geologického dědictví a geologických věd
Další názvy
    Tools for promotion of geological heritage and geosciences
Autor
    Štědrá, Veronika
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Sborník konference Telč, 5.-6.10.2011
Strany
    103
Poznámky
    Akce: 2011/10/05 ; Telč
Výraz tezauru
    promotion of geosciences, geological heritage, outreach, IYPE, geological survey
Klíčové slovo
    Dědictví
    Geologického
    Geologických
    Nástroje
    Prezentaci
    Věd
Abstrakt (česky)
   Poznání v geovědách, zachování materiální základny a poznávání přírodních procesů jsou závislé na udržení gramotnosti v geovědách a jejich mezioborovém uplatnění. Díky Mezinárodnímu roku planety Země, k jehož akcím patřily soutěže, tematické a velké výstavy muzeí, publikace o národním geologickém dědictví, konference, olympiády, množství publikací a tematických map a rozšíření sítě geoparků, nastal posun ve vnímání geověd. V rozvojových zemích se masivně uplatnila osvěta směřující k prevenci důsledků přírodních rizik a racionálnější surovinové politice. V domácí praxi se uplatňují akce s kreativní a fyzickou aktivitou pro děti. Nutné je doplňkové vzdělávání učitelů, nabídka učebních listů a program pro doplnění osnov. Česká geologická služba plní poptávku po informacích a pomůckách pro školy, regiony i geoparky, pracuje na moderních mapách a zjednodušených výstupech pro veřejnost a rozšiřuje nabídku na serveru www.geology.cz.
Abstrakt (anglicky)
   Tools for promotion of geological heritage and geosciences
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014