Podrobnosti záznamu

Název
    Nástup krosněnské sedimentace ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická
Další názvy
    Onset of the Krosnosedimentation of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
Autor
    Stráník, Zdeněk, 1931-
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 11
Strany
    s. 36-39
Rok
    2004
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
    Bibliografie na s. 38-39
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Klasifikační znak
    551.7
    552
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    diachronismus
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jílovec
    korelace stratigrafická
    litofacie
    miocén-spodní
    oligocén
    pánev sedimentační
    pískovce
    sedimenty karbonátové
    terciér
    textura turbiditní
    vnější skupina příkrovů flyšového pásma
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    Boleradice (Břeclav, Hustopeče)
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Flyšovém
    Karpat
    Krosněnské
    Moravě
    Nástup
    Pásmu
    Sedimentace
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012