Podrobnosti záznamu

Název
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
Údaj o odpovědnosti
    Kerstin Hoňková, Ivan Kolomazník
Další názvy
    Proposal of database application for filling of data of coal basins of Czech republic
Autor
    Hoňková, Kerstin
    Kolomazník, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 14-25
Rok
    1998
Poznámky
    10 obr., 5 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    archiv
    automatizace
    databanka
    dokumentace geologická
    geologie ložisková
    systém informační
    uhelný revír
    uhlí
    zpracování dat
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Aplikace
    České
    Databázové
    Návrh
    Pánví
    Republiky
    údajů
    Uhelných
    Ukládání
Abstrakt (anglicky)
   The paper deals with description of a deposit database application, which was created for filing data of coal basins of Czech Republic. Attention is paid to filing of problematic archive data. Should a database be an applicable source of high quality information, it must be filled up with correct reliable data. For fulfillment of this requirement there are two principal means: selection of appropriate structure of database and securing validity control system of input data at database application. It is necessary, therefore, that the data should be submitted to a thorough analysis, to find mutual relationships between them and according to them to create an appropriate structure of database and to set control procedure. Such procedures have to build in into the database application either as automatic control means, or as an offer of auxiliary supplememtary implements, which can be activated or used by a user of application according to his needs
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012