Podrobnosti záznamu

Název
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Bětík
Autor
    Bětík, Jindřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudy
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 3
Strany
    s. 77-80
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Rudy
Předmětová skupina
    baryt
    ekonomika těžby
    metody nekonvenční
    náklady těžební
    průvodní jevy
    rudy barevných kovů
    střety zájmů
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Křižanovice
Klíčové slovo
    Dobývací
    Křižanovice
    Ložiska
    Metody
    Návrh
Abstrakt (česky)
   V článku je popsán návrh dobývací metody nazvané "Příčné dovrchní dobývání úzkých pruhů v plástech s tuhnoucí zakládkou", vypracovaný pro účely exploatace ložiska rud Zn-Pb-Cu-Ag-Ba v Křižanovicích. Návrh dobývací metody respektuje požadavek na ochranu povrchu proti poddolování, seismickým vlivům a ochranu vodohospodářských zařízení.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012