Podrobnosti záznamu

Název
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
Údaj o odpovědnosti
    Petr Pauliš, Jan Malec
Další názvy
    The proposal of criteria for complex estimation of old dumps in the ore- and uranium mining districts. The example of the selected localities by Kutná Hora and by Příbram
Autor
    Malec, Jan
    Pauliš, Petr, 1956-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
Strany
    s. 65-66
Poznámky
    2 obr.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    Barrandien
    historie
    klasifikace
    kutnohorské krystalinikum
    ochrana přírody
    odval
    rudy Ag
    rudy barevných kovů
    rudy U
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Kutná Hora
    Příbram
Klíčové slovo
    Hald
    Komplexní
    Kritérií
    Kutnohorska
    Lokalit
    Ložisek
    Návrh
    Po
    Příbramska
    Příkladu
    Rudních
    Starých
    Těžbě
    Uranových
    Vybraných
    Zhodnocení
Abstrakt (anglicky)
   The classification of mining dumps from various points of view was proposed. These points of view are: level of impact on environment, the possibility of exploitation of material, level of recultivation, requirement for protection of plants, animals and minerals, significance for history of mioning, for culture and special tourism. The creation of the national data base of mining dumps is necessary for state administration. The application of the proposed recording cards is demonstrated on the examples of dumps from the neighbourhood of Kutná Hora and Příbram
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012