Podrobnosti záznamu

Název
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Holub, Jiří Pešek
Další názvy
    The Proposal of a stratigraphic division of the Late Palaeozoic basins in the Central and West Bohemian region
Autor
    Holub, Vlastimil
    Pešek, Jiří, 1936-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 66, č. 1
Strany
    s. 31-41
Rok
    1991
Poznámky
    1 tab., 2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Předmětová skupina
    karbon
    klasifikace
    litologie
    oblast středočeského permokarbonu
    perm
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    Středočeský kraj
    Západočeský kraj
Klíčové slovo
    Čech
    členění
    Mladopaleozoických
    Návrh
    Oblasti
    Pánví
    Stratigrafického
    Středních
    Západních
Abstrakt (česky)
   Předložené litostratigrafické schéma sjednocuje rozdílné názory na litostratigrafické členění pánví středočeské mladopaleozoické oblasti. V souladu se zásadami Čs. stratigrafické komise autoři doporučují dělit slánské souvrství na jelenické, mšecké, hředelské, ledecké, kounovské a kamenomostecké vrstvy. Tam, kde jsou tyto dílčí jednotky redukovány a nelze je vymezit, doporučují nahradit vrstvy mšecké a hředelské vrstvami malesickými a zbývající tři jednotky vrstvami otrubskými. U ostatních tří souvrství dochází v návrhu jen k malým změnám a doplňkům
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012