Podrobnosti záznamu

Název
    Několik poznámek k funkční morfologii trinucleidních trilobitů
Další názvy
    Several notes to the functional morphology of trinucleid trilobites
Autor
    Budil, Petr
    Fatka, Oldřich
    Lisec, Martin
    Mergl, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Svazek/č.
    Roč. 44, č. podzim
Strany
    3
Rok
    2011
Výraz tezauru
    trinucleid trilobites, genal spines, functional morphology, 3-D computer reconstructions
Klíčové slovo
    Funkční
    Morfologii
    Několik
    Poznámek
    Trilobitů
    Trinucleidních
Abstrakt (česky)
   Dlouhé lícní trny, perforovaný bilaminární lem, konvexní cephalon a malý plochý trup s drobným pygidiem náleží k základním znakům trinucleidních trilobitů. Za hlavní funkci lícních trnů je tradičně považována stabilizace těla na možském dně během hrabání. Tento koncept je podpořen i nálezy ichnofosílií. Lícní trny měly zřejmě i obrannou funkci. Nově je zvažována další funkce dlouhých lícních trnů - vyvažování mohutného cephalonu s lemem proti zbytku těla. Lícní trny přesouvají těžiště cephalonu výrazně dozadu k okcipitálnímu prstenci. Bez tohoto vyvážení by byly trupové svaly zřejmě příliš slabé a nedokázaly by pohnout cephalonem vůči trupu, ale pouze drobným trupem vůči cephalonu. To se může stát velkou nevýhodou během hrabání a dlouhé lícní trny (příliš dlouhé na to, aby pouze stabilizovaly tělo na mořském dně) tento nedostatek efektivně kompenzují. Výskyt mohutného cephalonu, lemu a trnů jsou korelovatelným znakem u této skupiny.
Abstrakt (anglicky)
   Several notes to the functional morphology of trinucleid trilobites
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014