Podrobnosti záznamu

Název
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
Údaj o odpovědnosti
    Martin Sivek, Marek Čáslavský, Jakub Jirásek
Další názvy
    Some remarks about the issues of environments of the origin and the structure of sediments in the Czech part of the Upper Silesian Basin
Autor
    Čáslavský, Marek
    Jirásek, Jakub
    Sivek, Martin, 1948-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 1
Strany
    s. 83-89
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    551.7
    551.8
    553.9
Skupina konspektu
    55
    552
    553
Předmětová skupina
    cyklothéma
    diskuse
    facie
    historie geologie
    hornoslezská pánev
    karbon-svrchní
    korelace stratigrafická
    macerály
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    pobřežní bar
    rašeliniště
    sedimentace deltová
    uhelná petrologie
    uhelná sloj
    uhelný revír
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    části
    české
    Hornoslezské
    Karbonu
    Několik
    Otázkám
    Pánve
    Poznámek
    Produktivního
    Prostředí
    Sedimentů
    Stavby
    Vzniku
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012