Podrobnosti záznamu

Název
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
Údaj o odpovědnosti
    Tomáš Kuchovský
Další názvy
    Some aspects of the migration of chlorinated ethenes on the example of a few localities in the Carpathian Foredeep
Autor
    Kuchovský, Tomáš
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 8
Strany
    s. 114-118
Rok
    2001
Poznámky
    6 obr., 7 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    alkeny
    hladina podzemní vody
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    migrace
    miocén
    odpad chemický
    voda kontaminovaná
    vrstva izolační
    zonálnost
    zvodnělý kolektor
Geografické jméno
    Brno
    ČR-Morava
    Kroměříž
    Přerov
Klíčové slovo
    Aspekty
    Chlorovaných
    Etylénů
    Karpatské
    Lokalit
    Migrace
    Některé
    Předhlubni
    Příkladu
Abstrakt (anglicky)
   Localities situated in the Carpathian Foredeep offer unique possibility for the detection of the DNAPL free phase accumulation. The Badenian clays found in depths of only few meters below ground surface are forming capillary barrier preventing downward migration of the free phase DNAPL. By collecting ground water samples from the different depths of the saturated zone marked zones with higher concentrations were found, indicating presence of the DNAPL pool. Higher concentrations close to the ground water level as a reflection of the source in vadose zone were found too. This method seems to be very useful in distinguishing residual and pool DNAPL in the source of the contamination, where the DNAPL is likely to be present
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012