Podrobnosti záznamu

Název
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Červinka
Další názvy
    Aspects of the development of upper course Sázava River
Autor
    Červinka, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 2
Strany
    s. 31-46
Rok
    1997
Poznámky
    6 obr., 3 tab., 2 s.bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Předmětová skupina
    geologie strukturní
    geomorfologie
    hydrologie
    kenozoikum
    kontrola tektonická
    krystalinikum
    kvartér Českého masivu
    moldanubikum strážecké
    neotektonika
    paleolimnologie
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    říční síť
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Hamry (Žďár nad Sázavou)
    Žďár nad Sázavou
Klíčové slovo
    Aspekty
    Horního
    Některé
    Sázavy
    Toku
    Vývoje
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012