Podrobnosti záznamu

Název
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
Údaj o odpovědnosti
    František Staněk
Další názvy
    Some issues of processing of data of database of coal basins of Czech Republic
Autor
    Staněk, František
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 44, č. 2
Strany
    s. 113-122
Rok
    1998
Poznámky
    6 obr., 4 tab., 7 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    databanka
    krigáž
    mocnost
    model matematický
    obsah popela
    uhelná sloj
    uhlí
    vídeňská pánev
    výpočet zásob
    zásoby
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Rohatec (Hodonín)
Klíčové slovo
    Aspekty
    České
    Databáze
    Některé
    Pánví
    Republiky
    údajů
    Uhelných
    Zpracování
Abstrakt (anglicky)
   The article deals with subsequent processing of data of deposit database (most frequently calculation or conversion of coal reserves). Basis of such processing is creation oo a coal deposit model representing most closely real situation. This is obvious because successful mining output is conditioned by correctly performed reserve calculation. For creation of the coal deposit model correctly performed identification and correlation of coal seams as well as selection of proper interpolation method for interpolation of values detected in irregularly located prospecting point of particular seams into a regular point network are needed. Correct identifying and correlating of coal seams (benches) and selecting of proper interpolation method for a certain level of survey and for a certain deposit type have essential importance for creation of representative deposit model. Therefore it is necessary to pay utmost attention to both here mentioned issues
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012