Podrobnosti záznamu

Název
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
Další názvy
    Some less-known and new agglutinated foraminifers in the Carpathian Flysch
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Foraminifera, taxonomy, Carpathian Flysch, Cretaceous, Paleogene
Klíčové slovo
    Aglutinovaných
    Druhy
    Flyši
    Foraminifer
    Karpatském
    Některé
    Nové
    Známé
Abstrakt (česky)
   Předběžně jsou popsány některé druhy aglutinovaných foraminifer nové pro karpatský flyš. Typické druhy Severního moře Insculptarenula aff. subvesicularis a Cystammina sveni byly vzácně zjištěny v paleogénu slezské jednotky. Annectina paleocenica dosud známá pouze z paleocénu Kyzyl-Kumu byla zaznamenána v paleocénu slezské jednotky. Zajímavou hlubokomořskou aglutinovanou fauna se podařilo získat pomocí acetolýzy z rohovcových aptychových vápenců od Vigantic (berrias). Dalšími málo známými formami jsou obří bathysifoni. Tři různé obří formy - některé přesahující délku 21 cm - a jedna malá byly pravděpodobně potravně specializované na vysoký přínos fytodetritu v istebňanském a rožnovském souvrství.
Abstrakt (anglicky)
   Some less-known and new agglutinated foraminifers in the Carpathian Flysch
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014