Podrobnosti záznamu

Název
    Některé nové a málo známé druhy graptolitů z českého spodního siluru (pražská pánev, Barrandien)
Další názvy
    Some new and little known graptolites from the Lower Silurian of Bohemia (Prague Basin, Barrandian Area)