Podrobnosti záznamu

Název
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
Údaj o odpovědnosti
    M. Řehoř, V. Čablík, T. Lang
Další názvy
    Einige neue Erkenntnisse von Tonsteinsorbenten im Nordböhmischen Becken und becken von Sokolov
    New information about clayey sorbents from the area of North Bohemian and Sokolov Basins
Autor
    Čablík, Vladimír, 1972-
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 36-43
Rok
    2008
Poznámky
    3 fot., 2 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    504
    553.5/.8
    622.33
    631.4
Skupina konspektu
    504
    553
    622
    631
Předmětová skupina
    jílovec
    kyselá důlní voda
    ložisko bentonitu
    ložisko zeolitů
    odval
    půda antropogenní
    rekultivace
    skrývka
    sorpce
    těžba povrchová
    toxicita
    vyhledávání ložisek
Geografické jméno
    Braňany (Most, Most)
    Čechy (Česko)
    Kadaň (Chomutov, Kadaň)
    Lom Družba (Česko)
    Lom Libouš
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
    Střimice (Most)
Klíčové slovo
    Jílovcových
    Některé
    Nové
    Oblasti
    Pánve
    Poznatky
    Severočeské
    Sokolovské
    Sorbentech
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 2. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012