Podrobnosti záznamu

Název
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
Údaj o odpovědnosti
    Petr Konečný, Vilém Velička
Další názvy
    Some experince resulting from mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District in the period following the commencement of the contraction of coal production I. Characteristic geomechanical factors of 72 mine rockbursts which have occurred in Ostrava-Karviná Mining District since 1989
Autor
    Konečný, Petr
    Velička, Vilém
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 8, č. 10
Strany
    s. 3-13
Rok
    2001
Poznámky
    13 obr., 4 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    mechanika hornin
    měření geotechnické
    měření seizmické
    odprysk horniny
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
    útlum těžby
    zemětřesení indukované
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    72
    1989
    Charakteristické
    Důlních
    Faktory
    Geomechanické
    Některé
    Období
    OKR
    Otřesů
    Poznatky
    Roku
    Těžby
    útlumu
    Zahájení
Abstrakt (anglicky)
   The mining induced rock bursts in OKR still represent a serious danger particularly regarding to the continuously worsening mining conditions. More than 450 rock bursts occurred in that basin from the very beginning of mining. It is necessary to emphasise in this context, that the deposit has already been excavated for more than 200 years and that the mining takes place at the depth of about 1 000 m below surface now. The first two events were recorded in 1912 already. The natural geomechanical and technical factors which are connected with the rock bursts in the last 13 years are described in the 1st part of the paper. The analysis and evaluation of the factors is included in the 2nd part, which is published in the following issue
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012