Podrobnosti záznamu

Název
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
Autor
    Konečný, Petr
    Velička, Vilém
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 49, č. 11
Strany
    s. 11-19
Rok
    2001
Poznámky
    Projekt: GA105/99/1218, GA ČR
    Překlad názvu: Some experience resulting from mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District in the period following the commencement of the contraction of coal production. 2. An analysis and generalization of the infomation on geomechanical factors relating to mine rockbursts in Ostrava-Karviná Mining District
    Rozsah: 9 s.
Předmětová kategorie
    geomechanics
    mining induced rock bursts
Klíčové slovo
    Analýza
    Důlních
    Faktorech
    Geomechanických
    Některé
    Období
    OKR
    Otřesech
    Otřesů
    Poznatků
    Poznatky
    Těžby
    útlumu
    Zahájení
    Zobecnění
Abstrakt (česky)
   Důlní otřesy v OKR dosud představují vážné nebezpečí, zvláště vzhledem ke stále se zhoršujícím důlním podmínkám. Druhá část příspěvku se soustřeďuje na vývoj geomechanických a technických faktorů a jejich vliv na výskyt důlních otřesů.
Abstrakt (anglicky)
   Mining induced rock bursts in Ostrava-Karviná Coal Basin still represent a serious danger particularly regarding to the continuously worsening mining conditions. The 2nd part is focused on the evaluation of the geomechanical and technical factors and their influence on the rock burst occurrence.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012