Podrobnosti záznamu

Název
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
Autor
    Kirchner, Karel
    Kubalíková, L.
Konference
    Výroční konference České geografické společnosti (03.09.2012-07.09.2012 : Brno, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    abstrakt
Zdrojový dokument - monografie
    Nové výzvy pro geografii. Sborník abstraktů
Strany
    S. 26-27
Poznámky
    Autoři celkem: 2
    Překlad názvu: Some contemporary problem of environmental geomorphology and evaluation of geomrphological sites
    Rozsah: 2 s.
Předmětová kategorie
    environmental geomorphology
    geomorphosites
    methodological approach
Klíčové slovo
    Environmentální
    Geomorfologickych
    Geomorfologie
    Hodnocení
    Lokalit
    Některé
    Problémy
    Současné
Abstrakt (česky)
   Environmentální geomorfologie znamená praktické využití geomorfologie pro řešení problémů, kdy lidská společnost chce transformovat tvary nebo využívat a měnit geomorfologické procesy. V současnosti je environmentální geomorfologie řazena jako dílčí disciplína obecné geomorfologie vedle např. inženýrské geomorfologie nebo antropogenní geomorfologie. Environmentální geomorfologie podle Panizzy (1996) zkoumá vztahy mezi člověkem a prostředím speciálně jeho geomorfologickými složkami. Geomorfologické složky mohou být schematicky rozděleny na geomorfologické zdroje a geomorfologická nebezpečí (hazardy). Hodnocení geomorfologických lokalit - koncept geomorphosites - je jednou z možností hodnocení geomorfologických zdrojů. Na základě metod již využitých pro hodnocení lokalit (např. Panizza, 2001, Reynard et al. 2007, Pereira, 2007) bude prezentován vlastní přístup k hodnocení na příkladech z České republiky.
Abstrakt (anglicky)
   Environmental geomorphology is the practical use of geomorphology for the solution of problems where human society wishes to transform or to use and change geomorphologic processes and landforms. More recently environmental geomorphology is classified as sub-discipline of geomorphology aside from e.g. engineering geomorphology or anthropogenic geomorphology. We utilise the definition of Panizza (1996): environmental geomorphology studies relationships between man and environment, especially its geomorphologic components. Geomorphologic components of environment may be schematically subdivided into: geomorphologic resources and geomorphologic hazards. Evaluation of geomorphologic localities - so-called concept of the geomorphosites - is one of possibilities of evaluation of geomorphologic resources. Based on the methods already used for the assessment (e. g. Panizza, 2001, Reynard et al. 2007, Pereira, 2007), the special methodology for Czech ambient is presented.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014