Podrobnosti záznamu

Název
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
Další názvy
    Some relationships between the chemical weathering of Melechov granite and the mass balance of the small catchment Loukov
Autor
    Fottová, Daniela
    Matějka, Dobroslav
    Procházka, Václav
    Štěpánová, Markéta
    Žáček, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Svazek/č.
    Roč. 51, č. podzim
Strany
    16
Rok
    2011
Výraz tezauru
    Melechov granite, boreholes, chemical weathering, atmospheric deposition, small catchment Loukov
Klíčové slovo
    Bilancí
    Chemickým
    Granitu
    Látkovou
    Loukov
    Malého
    Melechovského
    Některé
    Povodí
    Vztahy
    Zvětráváním
Abstrakt (česky)
   Chemické zvětrávání melechovského granitu bylo hodnoceno na základě rozdílů ve složení čerstvých a zvětralých hornin, což je výsledek procesů trvajících nejméně od začátku holocénu, a na základě látkové bilance malého povodí, která mnohem citlivěji odráží krátkodobé jevy. Poměrně malý odtok Si a U, které jsou ve zvětralinách oproti čerstvé hornině prokazatelně ochuzeny, naznačuje, že v době vzniku půdního profilu musel odnos těchto prvků v rozpustné formě probíhat mnohem rychleji. Naopak nebylo zjištěno statisticky významné ochuzení zvětralin o Ca a Mg, jejichž odtok je vysoký. Možným vysvětlením je, že k odtoku Ca významně přispívá kalcit v puklinových výplních (až do poměrně velké hloubky) a zvýšený odtok Mg je umožněn dočasným snižováním zásoby Mg v lesním opadu. Pasivně, tedy odnosem dalších složek, jsou ve zvětralinách koncentrovány Al a Au. Většina prvků, které jsou v povodí pohlcovány (Zn, Cu, Ni, Cd a pravděpodobně i další, které však byly sledovány jen krátce), je zachycována
   již v korunách stromů; jejich akumulace v povodí je tedy zřejmě umožněna rostoucím objemem biomasy, který v současnosti není kompenzován jinými toky látek v lesním ekosystému. Pohlcování některých dalších látek v povodí (z prvků stanovovaných v horninách K, As a Pb, pravděpodobně i Mn) může vysvětlit rovněž akumulace v biomase, ale prostřednictvím půdy.
Abstrakt (anglicky)
   Some relationships between the chemical weathering of Melechov granite and the mass balance of the small catchment Loukov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014