Podrobnosti záznamu

Název
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák
Další názvy
    Some distribution Laws of radioactive elements in clastic rocks of the Carpathian Flysch sequences
Autor
    Hanák, Jaromír
    Ondra, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 2
Strany
    s. 131-139
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    flyšové pásmo čs. Karpat
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    geochemie sedimentárních hornin
    karpatské bradlové pásmo
    klastické horniny
    paleogén
    paleogén centrálních Karpat
    sedimentologie, litologie
Klíčové slovo
    Distribuce
    Flyše
    Karpatského
    Klastikách
    Některé
    Prvků
    Radioaktivních
    Sekvencí
    Zákonitosti
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012