Podrobnosti záznamu

Název
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
Údaj o odpovědnosti
    Georges Takla, Jiří Ptáček
Další názvy
    Some experience of shocks in the Ostrava-Karviná mining district and its use in the development of an anti-shock action system
Autor
    Ptáček, Jiří
    Takla, Georges
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 8-9
Strany
    s. 343-349
Rok
    1990
Poznámky
    7 obr.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    otřesy
    průvodní jevy
    seizmika
    tektonika
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Ostravsko-karvinský revír
Klíčové slovo
    Boje
    Budování
    Některé
    Ostravsko-karvinském
    Otřesů
    Protiotřesového
    Revíru
    Systému
    Využití
    Vzniklých
    Zkušenosti
Abstrakt (česky)
   V nejnovější Instrukci ve výnosu Obvodního báňského úřadu v Ostravě k protiotřesovému boji jsou nepříznivé situace uvedené v tomto článku vzaty v úvahu a v jednotlivých článcích určují zásady, podle nichž by měla být vedena hornická díla ve slojích s nebezpečím otřesů. Respektování těchto zásad je z hlediska protiotřesových opatření nejefektivnější, protože se dá uskutečnit při plánování a projektování na důlních mapách. V těchto případech, kde to není možné, je nutno v praxi používat časově náročnější a dražší opatření, realizovaná přímo v provozu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012