Podrobnosti záznamu

Název
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková
Další názvy
    Quaternary sediments in Vranov nad Dyjí - Podyjí National Park
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 74-75
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    aluvium
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    národní park
    ochrana přírody
    pedologie
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Vranov nad Dyjí (Znojmo)
Klíčové slovo
    32-22
    Dyjí
    Kvartérní
    NP
    Podyjí
    Sedimenty
    Vranov
    Vranově
Abstrakt (anglicky)
   The fluviatile gravels about 10 to 15 m above the river are exposed in Vranov nad Dyjí town and two loam pits. The gravel accumulation correlate apparently with the 'main terrace' developed in the valleys of other Moravian rivers like Morava, Bečva or Odra. The terrace in Vranov nad Dyjí is overlain (in ascending order) by a) solifluction clays and sands with gravel lenses, b) loess with a paleosol of the luvisol type and c) the youngest slope sediments (see picture). Analogous terrace near the water reservoir dam are overlain by a loess blanket which contains two interstadial and one interglacial paleosol horizons
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012