Podrobnosti záznamu

Název
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček
Další názvy
    Quaternary-geological investigations in the Podyjí National Park in 2001-2002
Autor
    Havlíček, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 71-73
Rok
    2003
Poznámky
    2 fot. příl.
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    aluvium
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mapa geologická
    národní park
    ochrana přírody
    půda fosilní
    spraš
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dyje (povodí)
Klíčové slovo
    32-22
    2001
    2002
    Dyjí
    Kvartérně-geologický
    Letech
    Mapování
    NP
    Podyjí
    Revizní
    Vranov
    Výzkum
Abstrakt (anglicky)
   The geological mapping and investigation of the Quaternary sediments on the territory of the Podyjí National park took pláce during 2001-2002. The fluvial sediments form a typical terrace staircase which incorporates 6 different levels. One of them 75-80(90) m above the river are classified to Lower Pleistocene, four lower levels 45-50, 30-35, 20-25 m and 15-12 m correlate with Middle Pleistocene and the lowest one (8-10 m) is Upper Pleistocene in age. In addition to the 3-4 erosion levels developed within the Late Glacial and Holocene, floodpain sediments were identifled there. The highest gravels at an altitude of 120 m are of Upper Miocene age. With respect to the results of the micromorphological studies, the fossil soils are correlated with PK H, PK IV-Vn and PK X respectively
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012