Podrobnosti záznamu

Název
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
Další názvy
    Numerical modelling of a clay massif. Part 2: Examples of applications
Autor
    Boháč, Jan
    Ježek, Jan
    Mašín, David
    Najser, Jan
    Svoboda, Tomáš
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zakládání
Svazek/č.
    Roč. 11, č. 3
Strany
    4
Rok
    2009
Výraz tezauru
    clay
    constitutive model
    Numerical modelling
    tunel
Klíčové slovo
    APLIKACÍ
    JÍLOVÉHO
    MASIVU
    MODELOVÁNÍ
    NUMERICKÉ
    PŘÍKLADY
Abstrakt (česky)
   V první části tohoto článku, publikovaného v minulém čísle časopisu Zakládání, jsou shrnuty základní charakteristiky hypoplastického modelu pro jíly, jeho výhody oproti jiným pružnoplastickým modelům a způsob kalibrace parametrů, který v principu není složitější než kalibrace Mohr-Coulombova modelu. Tato navazující část demonstruje využití při řešení praktických problémů. Model je možno využít v kombinaci s řadou programů metody konečných prvků (MKP). V článku detailněji popisujeme jeho aplikaci v kombinaci s MKP programem PLAXIS, jež nevyžaduje programátorské znalosti, a příslušnou implementaci je možno stáhnout bezplatně z adresy www.soilmodels.info. Uvádíme čtyři příklady řešení praktických úloh, na nichž jsou ukázány přednosti využití hypoplastického modelu ve srovnání s méně pokročilými konstitučními vztahy.
Abstrakt (anglicky)
   In the paper, examples of applications of a hypoplastic model for clays in predicting different boundary value problems are given. Application within finite element program PLAXIS is described in detail.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012