Podrobnosti záznamu

Název
    Naděžda Nikolajevna - mecenáška, hostitelka, důvěrnice i múza básníkova.
Další názvy
    Naděžda Nikolajevna - patron, hostess, frond and poet´s muse.
Autor
    Vandrovcová, Miroslava
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Moderní dějiny
Svazek/č.
    Roč. 17, č. Suppl. 2
Strany
    19
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Josef Svatopluk Machar
    Karel Kramář
    Naděžda Nikolajevna Kramářová
    Patron
Klíčové slovo
    Básníkova
    Důvěrnice
    Hostitelka
    Mecenáška
    Múza
    Naděžda
    Nikolajevna
Abstrakt (česky)
   Naděžda Nikolajevna Kramářová se narodila jako bohatá dědička staré ruské obchodnické rodiny, brzy se stala čtyřnásobnou matkou, vzápětí rodinu opustila, aby prožila deset let po boku českého politika Karla Kramáře v nezáviděníhodném postavení jeho přítelkyně. Vedle příjemných chvil strávených s rodinou na Barbo to byla léta samoty. Proto se začala obklopovat lidmi z Kramářova okruhu. Zatímco Kramář žil politikou, ona se cítila nejlépe mezi umělci, spisovateli a lékaři. Mezi první a nejbližší patřil Josef Svatopluk Machar, který Naděždě věnoval sbírku Výlet na Krym, a v ní opěvoval Naděždu v básni Portrét mé hostitelky. Jejich přátelství vyvrcholilo, když se Machar stal Kramářovým svědkem při svatbě s Naděždou, aby se následně na řadu let s Kramářem politicky rozešel. Naděžda se pak obklopila i dalšími spisovateli a umělci. Nejedanlo se však o snahu vytvořit si salon, jen potřebu nahradit prázdné místo v životě bez dětí s mužem plně oddaným politice.
Abstrakt (anglicky)
   The life of Naděžda Nikolajevna Kramářová was full of contradictions. She was born as a rich heiress into an old Russian business family. After she married she had soon four children, whom she left to become a frond of Karel Kramář. Apart from some pleasant occasions spent in Barbo, she had a lonely life. While Kramář lived by politics, she surrounded herself with artists, writers and doctors. One of the closest was Josef Svatopluk Machar, who dedicated his collection of poems A Trip to Crimea to her, in which he praised Naděžda in the poem "Portrait of my Hostess". Their friendship culminated when Machar became a witness at Kramář's wedding. Then they parted in political views. Naděžda again surrounded herself with a number of writers and artist. She did not attempt to create a salon, only needed to fill her empty life without children and with a man, who was fully devoted to politics.
Přispěvatel
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    NM
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012