Podrobnosti záznamu

Název
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Čížek, Eduard Menčík
Autor
    Čížek, Pavel
    Menčík, Eduard
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 20-22
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    devon-svrchní
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    prognózy
    příkrov
    ropo-plynonosné struktury
    struktury ropo-plynonosné
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Potštát
Klíčové slovo
    25-12
    Hranice
    Jeseníku
    Naftově-geologický
    Nízkého
    Paleozoika
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Příspěvek shrnuje výsledky reflexně-seismických profilů a opěrného vrtu Potštát-1. Tento vrt dosáhl hloubky 4100m, zastihl horniny spodního karbonu a svrchního devonu a byl komplexně vyhodnocen včetně výpočtu prognózních zásob uhlovodíků. Potvrdila se přítomnost příkrovové tektoniky v paleozoiku Nízkého Jeseníku, s níž je nutno počítat při dalším vyhledávání surovin v paleozoických komplexech východního okraje Českého masívu.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012