Podrobnosti záznamu

Název
    Nannofloral changes in the Oligocene deposits of the Ždánice Unit, Křepice-5 borehole (Flysch Belt of Western Carpathians, Czech Republic)
Další názvy
    Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče