Podrobnosti záznamu

Název
    Nappe tectonics and source areas of the Magura flysch
Údaj o odpovědnosti
    Oldřich Krejčí, Miroslav Bubík, Juraj Franců, Jiří Otava, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická, František Hubatka, Jan Švancara
Další názvy
    Environment, sedimentary and structural evolution of Tertiary and Mesozoic sequences of the Western Carpathians (Variant.)
Autor
    Bubík, Miroslav
    Franců, Juraj, 1957-
    Hubatka, František
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Otava, Jiří, 1950-
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
    Švancara, Jan
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Vol. 31, no. 1
Strany
    p. 70
Rok
    1999
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    flyš
    křída-svrchní
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    oblast snosová
    paleogén
    příkrov
    sedimentologie
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČR-Morava
Klíčové slovo
    Areas
    Flysch
    Magura
    Nappe
    Source
    Tectonics
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    14. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012