Podrobnosti záznamu

Název
    Natural alteration products of sulphide mattes from primary lead smelting
Autor
    Ettler, Vojtěch
    Hradil, David
    Johan, Zdenek
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Comptes Rendus Geoscience
Svazek/č.
    Roč. 335, č. 14
Strany
    8
Rok
    2003
Výraz tezauru
    alteration
    HFO
    lead smelting
    secondary phases
    sulphates
    Vojtěch Ettler matte
Klíčové slovo
    Alteration
    Lead
    Mattes
    Natural
    Primary
    Products
    Smelting
    Sulphide
Abstrakt (anglicky)
   Mineralogy of natural alteration products developed on the surface of sulphide mattes from Pb metallurgy
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012