Podrobnosti záznamu

Název
    Natural radioactivity of rocks in the Zbrašov Aragonite Caves (Hranice Karst, Czech Republic)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Zimák, Jindřich Štelcl
Další názvy
    Přirozená radioaktivita hornin ve Zbrašovských aragonitových jeskyních (Hranický kras)
Autor
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica
Svazek/č.
    Vol. 38
Strany
    p. 39-43
Rok
    2003
Poznámky
    1 obr., 1 diagr.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geol.
Klasifikační znak
    550.3
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    aerosol
    aragonit
    dceřinný produkt
    devon
    gama-spektroskopie
    jeskyně
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oxid uhličitý
    prvky radioaktivní
    puklinatost
    radioaktivita
    radon
    speleotém
    thorium
    uran
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Teplice nad Bečvou (Přerov, Hranice)
Klíčové slovo
    Aragonite
    Caves
    Czech
    Hranice
    Karst
    Natural
    Radioactivity
    Republic
    Rocks
    Zbrašov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    26. 5. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012