Podrobnosti záznamu

Název
    Nature conservation problems in the light of nature development. Part X, Present-day nature and landscape in the light of recent past
Další názvy
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti