Podrobnosti záznamu

Název
    Navržená chráněná lokalita Ježov:kvartérní geologie a paleopedologie
Další názvy
    Ježov - a proposed protected geological locality
Autor
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Tertiary, Quaternary, palaeosol, soil micromorphology, loess
Klíčové slovo
    Chráněná
    Geologie
    Ježov:kvartérní
    Lokalita
    Navržená
    Paleopedologie
Abstrakt (česky)
   Je to komplikovaný profil s polygenetickými fosilními půdami a jejich deriváty a sprašemi. V podloží jsou paleogenní sedimenty zlínského souvrství. Profil představuje sedimenty s dynamickým vývojem s četnýmistratigrafickými hiáty.Jde převážně o braunlehmy PK VII ( začátek středního pleistocénu). Morfologická posice ukazuje relativně značné stáří okolního reliéfu
Abstrakt (anglicky)
   Ježov - a proposed protected geological locality
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014