Podrobnosti záznamu

Název
    Nebezpečí sesuvů v údolí Labe - okres Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Burda, Vladimír Cajz, Jaroslav Kadlec, Olga Moravcová, Jiří Šebesta
Další názvy
    Landslide hazards in the Labe valley - Ústí nad Labem
Autor
    Burda, Jiří
    Cajz, Vladimír
    Kadlec, Jaroslav
    Moravcová, Olga, 1968-
    Šebesta, Jiří, 1949-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 130-133
Rok
    1998
Poznámky
    1 tab.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    hydrogeologie
    kenozoikum
    křída-svrchní
    kvartér Českého středohoří
    odvodňování
    paleoreliéf
    projekt
    rizika geologická
    sesuv
    údolí
    vulkanity Českého středohoří
    životní prostředí
Geografické jméno
    Brná nad Labem (Ústí nad Labem)
    Čeřeniště (Ústí nad Labem)
    ČR-Čechy
    Dolní Zálezly (Ústí nad Labem)
    Povrly (Ústí nad Labem)
    Prackovice nad Labem (Litoměřice)
    Vaňov (Ústí nad Labem)
Klíčové slovo
    02-41
    Labe
    Labem
    Nebezpečí
    Okres
    Sesuvů
    údolí
    Ústí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012