Podrobnosti záznamu

Název
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
Údaj o odpovědnosti
    Petr Konečný, Jiří Ptáček, Břetislav Petr
Autor
    Konečný, Petr
    Petr, Břetislav
    Ptáček, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 13, č. 4
Strany
    s. 27-31
Rok
    2006
Poznámky
    2 obr., 1 diagr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Klasifikační znak
    504.05
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    504
    553
    622
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    kontrola mechanická
    kontrola strukturní
    měření seizmické
    odprysk horniny
    prevence
    projekt
    rizika geologická
    seizmicita
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    Česko
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Klíčové slovo
    22/2003
    č
    ČBÚ
    Děl
    Dolech
    Důlních
    Jam
    Napětí
    Nebezpečím
    Nejdůležitější
    Ochranných
    Okolí
    Otřesů
    Pilířů
    Projektu
    Překopů
    Přídatných
    řešení
    Vedení
    Vlivu
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012