Podrobnosti záznamu

Název
    Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
Údaj o odpovědnosti
    Václav Cílek
Další názvy
    The uppermost and the lowermost fluvial Tertiary of Bohemian Karst
Autor
    Cílek, Václav, jr.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Český kras
Svazek/č.
    Roč. 26
Strany
    s. 49-50
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr., 6 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Čes. Kras
Předmětová skupina
    Barrandien
    jíl
    kras
    písek
    prachovec
    relikty sladkovodního terciéru Českého masivu
    sedimentace fluviální
    terasa říční
    terciér
Geografické jméno
    Český kras
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Českého
    Fluviální
    Krasu
    Nejnižší
    Nejvyšší
    Terciér
Abstrakt (anglicky)
   Tertiary white sands, fericretes of the Sulava type and silcretes with anatase matrix belonging to the Klínec level of Lower Miocene age were found in altitudes between 300-500 m a.s.l. in SW part of the Bohemian Karst. It isconcluded that the Klínec level does not represent one simple episode of river formation but the whole sequence of river terraces comparable to the Quaternary system
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012