Podrobnosti záznamu

Název
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
Údaj o odpovědnosti
    Rostislav Brzobohatý, Vít Kudělásek, Slavomír Nehyba
Další názvy
    Early Badenian (Middle Miocene) at Mokrá near Brno
Autor
    Brzobohatý, Rostislav
    Kudělásek, Vít
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 58-60
Rok
    2000
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    baden
    fauna
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    mikrofosílie
    miocén-střední
    předhlubeň
    sedimenty mořské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mokrá-Horákov (Brno-venkov)
Klíčové slovo
    24-41
    Baden
    Brna
    Miocén
    Mokré
    Nejspodnější
    Okolí
    Střední
    Vyškov
Abstrakt (anglicky)
   Marine sediments (based sands and gravels with calcareous clays, thickness up to 35m) were found in the depression north from Mokrá near Brno. The calcareous clay contains a very rich foraminifera assemblage. Dominant plankton species with Praeorbulina glomerosa circularis (Blow) can be compared to assemblages of the uppermost part of the Grund Formation in the Lower Austria and indicate age of the Earliest badenian. These sediments also date several morphological phenomena in the southern part of the Moravian Karst (Drahany Upland)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012