Podrobnosti záznamu

Název
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
Další názvy
    Early Badenian (Middle Miocene) at Mokrá near Brno
Autor
    Brzobohatý, Rostislav
    Kudělásek, Vít
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    Carpathian foredeep
    Lower Badenian (Middle Miocene)
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Baden
    Brna
    Miocén
    Mokré
    Nejspodnější
    Okolí
    Střední
Abstrakt (česky)
   Pelity nejspodnějšího badenu s Praeorbulina glomerosa circularis v nadloží bazálních klastik suťového charakteru na paleozoiku j. části Drahanské vrchoviny (stratigrafické a paleogeografické konsekvence).
Abstrakt (anglicky)
   Pelites of the lowermost Badenian with Praeorbulina glomerosa circularis overlying paleozoic rocks in the southern part of the Drahany Highland (stratigraphy, palaeogeography).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012