Podrobnosti záznamu

Název
    Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha : 12-32 Zdice
Údaj o odpovědnosti
    Karel Breiter, Karel Žák
Další názvy
    Unusual dyke rockfrom prospecting adit in the Matčina hora near Zbiroh
Autor
    Breiter, Karel, 1956-
    Žák, Karel, 1957-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Strany
    s. 120-124
Rok
    2007
Poznámky
    2 obr., 3 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2006
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    Barrandien
    biotit
    bohemikum
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    chloritizace
    historie
    horniny vulkanické
    horniny žilné
    klinopyroxeny
    minerály horninotvorné
    paleozoikum-spodní
    plagioklasy
    prehnit
    trachybazalt
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Přísednice (Rokycany, Rokycany)
Klíčové slovo
    12-32
    Hornina
    Horou
    Matčinou
    Neobvyklá
    štoly
    Zbiroha
    Zdice
    žilná
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012