Podrobnosti záznamu

Název
    Neobvyklá Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv, moldanubikum : 23-44 Mor. Budějovice
Údaj o odpovědnosti
    Radek Škoda, Renata Čopjaková
Další názvy
    Unusual Sn-mineralisation from NYF pegmatite at Klučov; Třebíč Massif, Moldanubicum
Autor
    Čopjaková, Renata
    Škoda, Radek
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 12
Strany
    s. 93-97
Rok
    2005
Poznámky
    2 diagr., 3 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2004
Klasifikační znak
    549
Skupina konspektu
    549
Předmětová skupina
    asociace minerální
    chemismus minerálů
    cín
    inosilikáty
    kasiterit
    moldanubický pluton
    oxidy
    pegmatit
    substituce
    sulfidy
    třebíčský pluton
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Klučov (Třebíč, Třebíč)
Klíčové slovo
    23-44
    Budějovice
    Klučova
    Masiv
    Moldanubikum
    Mor
    Neobvyklá
    NYF
    Pegmatitu
    Sn-mineralizace
    Třebíčský
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012