Podrobnosti záznamu

Název
    Neobvyklá asociace akcesorických rudních minerálů v rulách pláště žulovského plutonu
Další názvy
    Unusual association of accessoric ore minerals in the mantle-gneisses of the Žulová pluton
Autor
    Fojt, Bohuslav
    Kopa, Dušan
    Vávra, Václav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní
Svazek/č.
    Roč. 49, č. A
Strany
    11
Rok
    2000
Výraz tezauru
    accessoric minerals
    Bohemian massif
    gneisses
    Žulová pluton mantle
Klíčové slovo
    Akcesorických
    Asociace
    Minerálů
    Neobvyklá
    Pláště
    Plutonu
    Rudních
    Rulách
    žulovského
Abstrakt (česky)
   Jsou charakterizovány minerály rulových hornin z lokality na Pomezí a srovnány s dříve publikovanými výsledky z podobných oblastí.
Abstrakt (anglicky)
   In relation with the variations of chemical composition of biotite, with the presence or absence of cordierite, K-feldspar, garnet and Fe-Ti accessories in oxidic or sulphidic matrix - two sedimentary protolits of gneiss mantle of the Žulová pluton are supposed.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012