Podrobnosti záznamu

Název
    Neobvyklý krystalový vývoj galenitu na polymetalickém ložisku Radětice jv. od Příbrami (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Litochleb, Jiří Sejkora, Eva Litochlebová a Luboš Mandík
Další názvy
    Unusual crystal evolution of galena at the base metals ore deposit Radětice, SE of Příbram (Czech Republic)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Litochlebová, Eva
    Mandík, Luboš
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 16, č. 2
Strany
    4
    s. 201-204
Rok
    2008
Poznámky
    4 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    galenit
    geneze
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    mineralogie topografická
    minerály supergenní
    morfologie krystalu
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    sběratelství
    složení chemické
    středočeský pluton
Výraz tezauru
    chemical composition
    crystal morphology
    Czech Republic
    galena
    Radětice ore deposit
Geografické jméno
    Čechy střední (Česko)
    Radětice (Příbram, Příbram)
Klíčové slovo
    Česká
    Galenitu
    Jv
    Krystalový
    Ložisku
    Neobvyklý
    Polymetalickém
    Příbrami
    Radětice
    Republika
    Vývoj
Abstrakt (česky)
   Morfologicky anomální agregáty galenitu byly nalezeny na stříbronosném polymetalickém ložisku Radětice, jv. od Příbrami (střední Čechy, Česká republika). Chemicky čistý galenit vytváří hojné nepravidelně zkroucené drátkovité agregáty na krystalech kalcitu nebo hydrotermálně alterované okoložilné hornině.
Abstrakt (anglicky)
   A morphologically anomalous galena aggregates was found at the Ag-bearing base metals ore deposit Radětice (SE of Příbram, central Bohemia, Czech Republic). Chemically pure galena forms abundant irregularly bent wire aggregates on calcite crystals or hydrotermally altered wallrocks.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    19. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012