Podrobnosti záznamu

Název
    Neogénny magmatizmus transkarpatskej depresie : Geologické a geofyzikálne zhodnotenie
Údaj o odpovědnosti
    Michal Kaličiak, Lubomil Pospíšil
Další názvy
    Neogene magmatism in Transcarpathian depression: geological and geophysical evaluation
Autor
    Kaličiak, Michal, 1944-
    Pospíšil, Lubomil
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 22, č. 6
Strany
    s. 481-498
Rok
    1990
Poznámky
    13 obr.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    analýza tektonická
    deprese transkarpatská
    diferenciace magmatu
    neogén
    tektonika bloková
    vulkanismus
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Maďarsko
    SSSR-Ukrajinská SSR
Klíčové slovo
    Depresie
    Geofyzikálne
    Geologické
    Magmatizmus
    Neogénny
    Transkarpatskej
    Zhodnotenie
Abstrakt (česky)
   Úkolem článku je podat současný pohled na stavbu předneogénního podloží sedimentární neogenní výplně pánve ve vztahu k časovému a prostorovému vývoji neogénního magmatismu. Při této analýze vycházejí autoři z geologických a geofyzikálních poznatků západní části deprese (východní Slovensko) s využitím údajů o sovětské a maďarské části deprese. Všeobecně byl přijat názor o dvojím původu magmatu. Spodněmiocénní ryolitový vulkanizmus s explozívními erupcemi je produktem anatexe sialické části kůry oproti andezitovému magmatu spojenému s magmatickou diferenciací na úrovni svrchního pláště. Složitým problémem je geotektonická pozice jednotlivých komplexů a časo-prostorový vývoj vulkanizmu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012