Podrobnosti záznamu

Název
    Neogene geodynamic history of the Eastern Carpathians
Údaj o odpovědnosti
    Mihai-Codru Micu
Autor
    Micu, Mihai-Codru
Jazyk
    anglicky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Svazek/č.
    Vol. 41, no. 1
Strany
    s. 59-64
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Předmětová skupina
    neogén
    orogén
    pleistocén
    pliocén
    subdukce
Geografické jméno
    Rumunsko
Klíčové slovo
    Carpathians
    Eastern
    Geodynamic
    History
    Neogene
Abstrakt (česky)
   Rumunské Východní Karpaty prodělaly v neogénu tři hlavní fáze komprese: v ranném miocénu (starší štýrská, 18-20 mil. let), ve středním miocénu (mladší štýrská, 15 mil. let) a v mladším miocénu (moldavská, 10-12 mil. let). Ranně miocénní fáze proběhla v pienidské a moldavské zóně, zatímco obě další byly omezeny jen na moldavskou zónu. K menším deformacím došlo lokálně v mladším pliocénu-pleistocénu. Smrštění kůry a subdukce vedly ke vzniku příkrovů, oddělených od původního podkladu a dále způsobily neogenní andezitový vulkanismus.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012