Podrobnosti záznamu

Název
    Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic (24-34 Ivančice)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Petr Neruda, Martin Oliva, Libuše Smolíková
Další názvy
    Neogene sediments and Holocene soils near Jezeřany-Maršovice
Autor
    Havlíček, Pavel
    Neruda, Petr
    Oliva, Martin
    Smolíková, Libuše
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Strany
    s. 111-112
Rok
    1997
Poznámky
    1 obr., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Předmětová skupina
    archeologie
    holocén
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    neogén
    půda pseudoglejová
    rohovec křemitý
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jezeřany-Maršovice (Znojmo)
Klíčové slovo
    24-34
    Holocenní
    Ivančice
    Jezeřan-Maršovic
    Neogenní
    Půdy
    Sedimenty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012